Ackumulatorer

Rodoverken är ledande i byggnation och underhåll av ackumulatorer i Skandinavien.

Vår unika byggmetod "skruvmetoden" tillsammans med en lång erfarenhet av att leverera Tore J Hednäcks teknik gör att vi har marknadens längsta referenslista. Detta garanterar ett lyckat projekt där kvalitet, leveranstid, projektbudget samt att säkerhet står i fokus.  

En vanlig leveransform är totalåtagande med funktionsansvar avseende design, tank, isolering, samt tillhörande ångkuddesystem.

Vi har vidareutvecklat den konventionella ackumulatorn till att även processmässigt kunna konstruera och bygga en dubbelkammar ackumulator för att kunna lagra 100 gradigt vatten utan att trycksätta systemet.


 

Se nedan en animering som försklarar principen med Skruvmetoden