Produktion av processanläggning

På Midroc Rodoverken jobbar vi projektbaserat med inslag av linjeverksamhet i våra verkstäder.
Vår filosofi är att, det vi kan standardisera skall vi standardisera och det som behöver vara unikt samt bundet till ett projekt skall vara det.

 

I våra projekt sätter vi ihop rätt team som klarar att möta de krav som projektet kräver, sammansättningen av lämpliga projektmedlemmar görs utifrån ett antal urvalskreterier såsom:

 

 • Säkerhet
 • Miljö
 • Hälsa
 • Kvalitet
 • Tid
 • Utförande
 • Komplexitet
 • Tidigare erfarenheter

Vi har en väl fungerande projektorganisation med en kultur som arbetar för att bevara samt öka projektförmågan. Alla våra pågående projekt bidrar till den goda projektförmågan och vi har en öppenhet inom Midroc Rodoverken som strävar efter ständig utveckling, bland annat genom erfarenhetsåterföring.

 

Vår personal är certifierade och utbildade i projektkunskap, lagstadgat och företagsanpassat HMS-arbete samt kvalitet. Samtliga av våra projekt startas med definierade roller, befogenheter, mål och tillhörande resurser.

 

Genom att vi jobbar i en standardiserad projektprocess blir vi effektiva utan att ge avkall på varken våra eller kundernas kärnvärden. Till vår hjälp har vi ett elektroniskt verksamhetssystem som håller projekten uppdaterade med de senaste fastslagna verktygen.

I våra projekt jobbar vi med daglig uppföljning av HMS, Kvalitet och tidsstyrning.

Till vår hjälp har vi egna framtagna verktyg för projekt- och kvalitetsuppföljning samt att vi arbetar med programmvaror som MS-Project, Primavera och W-doc.

Vi har en otrolig bredd i vår projektavdelning. Denna bredd visas i att vi gör allt ifrån endagsarbeten till projekt med över 150 000 arbetstimmar. Genom våra många starka sammarbetspartners har vi även möjligheten till att ta hela eller utvalda delar i projekten med allt ifrån design, beredning, planering samt budgetarbeten men även ett totalåtagande för en nyckelfärdig anläggning.

Kärnan i det vi gör är relaterat till rör, mek och stål,  vi gör dagligen arbete inom:

 

 • Raffinaderier
 • Depåer
 • Hamnar
 • Petrokemisk industri
 • Kraft och Värme
 • Livsmedel
 • Tillverkande industri
 • Kärnkraft