Våra etableringar

Våra kontor och verkstäder

Vi har en total verkstadsyta på 3500m2 som är specialiserade på att tillverka rörsystem. Vi jobbar i nära relationer med våra kunder vilket har gjort att vi har byggt upp för branschen unik kvalitetskunskap.
Vi jobbar systematiserat och effektivt i vår tillverkning och vi arbetar alltid mot gemensamma mål för projektets bästa.

 

Välj verkstad här brevid för mer information.

 

Våra kundetableringar

Efter långt samarbete med Preem har vi idag fasta etableringar i form av kontor och vekstäder på plats i både Lysekil och Göteborg.

Efter över 30 års erfarenhet av arbete i Norge har vi nu en fast etablering hos ESSO i Slagen utanför Tönsberg.

Dessa etableringar har fast plats och arbetslednig med flexibla resurser för att på bästa sätt kunna ta hand om kundens behov för ett effektivt underhåll.