Hälsa Miljö Säkerhet

På Rodoverken anser vi att en tillämpad hög säkerhetsnivå är en förutsättning för en trygg arbetsplats. Detta medför också en bra arbetsprestation och rätt kvalitet i arbetet.

Därför ska säkerheten sättas först vid allt arbete inom företaget. Målet är 0 olyckor. 

Rodoverken bidrar till att våra samarbetspartners når sina satta mål och vi når vår egen målsättning om 0 olyckor genom att;

  • Vi förhindrar olyckor genom att arbeta med förebyggande metoder.

  • Vi utreder grundligt orsaken till varje allvarlig incident för att undvika upprepning.

  • Vi för en öppen dialog om arbetsmiljöfrågor, både internt och externt, för att tillsammans med våra intressenter arbeta för kontinuerliga förbättringar.

  • Vi håller oss uppdaterade med och följer de lagar och krav som handlar om arbetsmiljö och säkerhet.